Levenslange Garantie

Klanttevredenheid
Wij zijn trots op onze producten en uw tevredenheid is voor ons van het grootste belang.Als er zich ooit een probleem zou voordoen, neemt u dan contact op met de Klantenservice via +31 (0)20 71 68 452. Op al onze producten geven wij zonder meer garantie:schrijfinstrumenten levenslang, lederen accessoires één jaar, uurwerken twee jaar..

Als u een product heeft wat hersteld moet worden, bezoek dan onze reparatiepagina voor informatie.

Levenlange garantie op de schrijfinstrumenten van Cross

Alle schrijfinstrumenten en penhoudermechanismen van de bureausets van Cross hebben zonder meer een garantie tegen mechanische fouten, ongeacht hoe oud ze zijn.
Ieder product of onderdeel van Cross dat onder deze garantie valt, zal kosteloos worden hersteld of vervangen wanneer deze door de klant naar onze fabriek wordt verzonden (frankering en verzekering zijn de verantwoordelijkheid van de klant, daarnaast kunnen er verzend- en handelingskosten verschuldigd zijn). Indien een product niet meer wordt geproduceerd en niet kan worden gerepareerd, dan zal het worden vervangen door een vergelijkbaar Cross-product.Potloodstiften, vlakgommen en inktpatronen die in het dagelijkse gebruik versleten raken, logo’s en andere speciaal gemaakte versieringen vallen buiten deze garantie. Ook buiten de garantie vallen de penpunten van vulpennen en andere onderdelen die beschadigd zijn geraakt door klappen, buitensporig gebruik of kennelijk misbruik. De garantie van Cross bezorgt iedere eigenaar van een Cross schrijfinstrument een levenslang schrijfplezier.

Deze garantie voorziet in specifieke juridische rechten. Het is mogelijk dat u nog andere rechten hebt. Deze verschillen echter van land tot land en van jurisdictie tot jurisdictie.

Waarschuwing: de doppen van pennen kunnen leiden tot verstikking.Stop ze niet in uw mond. Dit product is niet geschikt voor kinderen.

Volledige garantie op leder voor één jaar

Buiten deze garantie vallen het bandje, het horlogeglas, de kast, de batterij, alle accessoires, logo’s of speciaal gemaakte versiersingen op en bij het horloge evenals onderdelen die zijn beschadigd door vallen, klappen, buitensporig gebruik of kennelijk misbruik.Schade die niet het gevolg is van een tekortkoming in het materiaal of de afwerking, schade die is veroorzaakt doordat men zelf heeft geprobeerd het horloge te veranderen of te repareren en schade die het gevolg is van reparaties die niet zijn uitgevoerd door A.T. Cross vallen niet onder deze garantie.
Iedere accessoire of onderdeel van Cross dat voor deze garantie in aanmerking komt zal kosteloos worden hersteld of vervangen wanneer deze door de klant naar onze fabriek wordt verzonden. Frankering en verzekering zijn de verantwoordelijkheid van de klant en er kunnen verzendkosten nodig zijn.Indien een product niet meer wordt geproduceerd en niet kan worden gerepareerd, dan zal het door een vergelijkbaar Cross-product worden vervangen. Logo's, graveringen en andere versieringen zijn uitgesloten van deze garantie; evenals onderdelen die beschadigd zijn geraakt door stoten, onredelijk gebruik of overduidelijk misbruik en materialen die verslijten in het dagelijks gebruik. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die per staat of jurisdictie kunnen variëren.

Beperkte tweejarige garantie op Cross-uurwerken

Alle uurwerken van A.T. Cross worden door A.T. Cross aan de oorspronkelijke eigenaar gegarandeerd als zijnde vrij van tekortkomingen in materialen en afwerking bij normaal gebruik gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van ontvangst.
Gedurende de garantieperiode zal het product naar keuze van Cross worden hersteld of vervangen (door hetzelfde of een vergelijkbaar model), zonder dat kosten in rekening worden gebracht voor hetzij onderdelen of arbeid.

Buiten deze garantie vallen het bandje, het horlogeglas, de kast, de batterij, alle accessoires, logo’s of speciaal gemaakte versiersingen op en bij het horloge evenals onderdelen die zijn beschadigd door vallen, klappen, buitensporig gebruik of kennelijk misbruik.Schade die niet het gevolg is van een tekortkoming in het materiaal of de afwerking, schade die is veroorzaakt doordat men zelf heeft geprobeerd het horloge te veranderen of te repareren en schade die het gevolg is van reparaties die niet zijn uitgevoerd door A.T. Cross vallen niet onder deze garantie.

Cross accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van schending van enigerlei impliciete of expliciete garantievoorwaarde, inclusief de garantie op verhandelbaarheid van het horloge. In een aantal jurisdicties is de uitsluiting of beperking van schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het gebruik van onze producten niet toegestaan, dus het is mogelijk dat bovenstaande uitsluiting of beperking voor u niet van toepassing is.

Cross beperkt de duur van alle impliciete garanties, waaronder de impliciete garantie voor verhandelbaarheid tot twee jaar na datum van ontvangst.In een aantal jurisdicties is een beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, dus het is mogelijk dat bovenstaande beperking op u niet van toepassing is.Deze garantie voorziet in specifieke juridische rechten. Het kan zijn dat u ook nog andere rechten hebt. Deze verschillen echter van land tot land en van jurisdictie tot jurisdictie.

contact op met:

Cross House
Unit 14 Windmill Trading Estate
Thistle Road
Luton
Bedfordshire
LU1 3XJ

Garantie voor verkopen buiten Nederland en België

Neem voor producten die buiten Nederland en België zijn gekocht of worden gebruikt contact op met uw plaatselijke winkelier of verkooppunt als u binnen de garantieperiode (één jaar na datum van aankoop) een defect ontdekt in het product. Als u vragen heeft over deze overeenkomst of als u om enige reden contact met ons wilt opnemen, gebruikt u het bovenstaande adres.